передзвонити

Умови згоди

1. Умови використання сайту dk-parts.com.ua

1.1 Дана Угода (іменована надалі Угода) є юридично зобов'язуючим договором, що регулює відносини по користуванню веб-сайтом https://dk-parts.com.ua (далі – сайт) і фізичною особою (іменованим надалі Користувач), і регламентує умови надання Користувачем інформації для розміщення на сайті.

1.2 В рамках Угоди Користувачем Сайту вважається будь-яка фізична особа, коли-небудь здійснила доступ до Сайту, або надала Компанії інформацію для розміщення на сайті.

1.3 Угода передбачає взаємні права та обов'язки Користувача та Компанії, а також рекомендації Компанії, з таких питань, але не обмежуючись ними: Порядок використання Сайту, Особисті дані Користувача, Обмеження відповідальності Компанії, Положення про права інтелектуальної власності, Порядок дії Угоди, Політика конфіденційності.

1.4 Здійснюючи доступ до сайту або реєстрацію на сайті, користувач повністю приймає цю Угоду і погоджується з його умовами. У разі незгоди з умовами Угоди, використання сайту користувачем повинно бути негайно припинено.

2. Порядок використання сайту dk-parts.com.ua

2.1 Переглядаючи та використовуючи надану сайтом інформацію, а також розміщуючи свою інформацію у відповідному розділі сайту, користувач зобов'язується:

 • не порушувати чинне законодавство України та всі передбачені на Сайті правила, включаючи умови цієї Угоди;
 • не порушувати права третіх осіб;
 • не надавати недостовірну інформацію або інформацію, що вводить в оману інших користувачів сайту, Компанію або третіх осіб, а також інформацію, що порочить честь, гідність та репутацію інших користувачів Сайту, Компанію або третіх осіб;
 • не поширювати (розсилати) небажані повідомлення (спам), MLM, «піраміди», chain letters і іншу інформацію, яка не цікава і не бажана іншим Користувачам;
 • не намагатися (без узгодження з Компанією) продати іншим Користувачам будь-які товари або послуги;
 • не поширювати шкідливе програмне забезпечення або інші продукти, які можуть порушити функціонування Сайту і персональних комп'ютерів інших користувачів;
 • не втручатися в процеси функціонування Сайту;
 • не копіювати, змінювати і поширювати інформацію, що належить іншим Користувачам Сайту, Компанії, третім особам, без їх згоди;
 • не обминати механізми, призначені для забезпечення безпеки або обмеження доступу до сайту.

2.2 Вся інформація, що надійшла Компанії за допомогою Сайту, вважається власністю Компанії.

2.3 Вся інформація, що міститься на Сайті, не може бути відтворена чи використана для публікацій без письмового дозволу Компанії.

2.4 При використанні Сайту Користувачами забороняється:

 • проводити будь-які незаконні дії, які передбачають різні способи шахрайства і вимагання;
 • проводити дії, метою яких є просування інших інтернет-ресурсів (без узгодження з Компанією);
 • розміщувати текст, який не має смислового значення або з використанням не нормативною лексики;
 • публікувати або передавати матеріали, що порушують або посягають на права Компанії і / або третіх осіб, матеріали, що порушують права на публічне використання, або інші права інтелектуальної власності, або порушує право власності, а також запозичувати матеріали без попередньої згоди законного власника або відповідного його представника;
 • публікувати або передавати будь-які матеріали, що містять шкідливе програмне забезпечення та інші деструктивні елементи;
 • здійснювати інші дії і публікації будь-яких повідомлень, заборонених законодавством України.

2.5 При перегляді услуги-товарних пропозицій та інших видів реклами, розміщених на Сайті, Користувачеві слід знати наступне:

 • відповідальність за наслідки використання інформації, що міститься в послугах-товарні пропозиції, несуть виключно їх автори;
 • при зверненні за послугою-товарним пропозиціям з пропозиціями діяльності або товарів (послуг), що підлягають сертифікації, а також, якщо їх виробництво (реалізація) вимагають дозволу, ліцензії, Компанія рекомендує вимагати у авторів пропозицій пред'явлення відповідного сертифікату, дозволу, ліцензії.

2.6 Доступ Користувача до редагування (якщо це передбачено поточною функціональної можливістю Сайту) особистих даних або опублікованої нею інформації проводиться тільки на основі унікальних логіна, в ролі якого виступає адреса електронної пошти Користувача, і пароля, створеного Користувачем при проходженні процедури реєстрації на Сайті. Відповідальність за збереження пароля несе Користувач.

2.7 У разі порушення Користувачем положень цієї Угоди та інших правил, що діють на Сайті, а також публікації невірної контактної інформації або використанні Сайту під чужим ім'ям, Компанія залишає за собою право передачі особистих даних і IP-адреси Користувача потерпілій стороні, її представникам, державним організаціям та структурам.

3. Особисті дані Користувача

3.1 З метою забезпечення функціонування Сайту, надання Користувачам необхідної підтримки і належної допомоги при роботі з ним, а також в інших цілях, зазначених детально нижче, Компанія здійснює збір, зберігання, захист, обробку і поширення інформації про Користувачів Сайту (особисті дані Користувача) в порядку , передбаченому далі.

3.2 Відповідно до цих Умов до особистих даних Користувача відносяться:

 • стандартні дані, автоматично отримують http-сервером при доступі до Сайту (IP-адреса хоста, адреса запитаного ресурсу, час, тип і інформація про програму перегляду, яка послала запит ресурсу, вид операційної системи користувача, адреса сторінки, з якої був здійснений перехід на запитаний ресурс і ін.);
 • дані, надані Користувачами, включаючи, але не обмежуючись наступним: адреси електронної пошти (логіни), паролі, імена, контактна інформація;
 • інша інформація, що отримується або сформована при доступі до Сайту за допомогою різних інструментів, у тому числі з використанням cookies: статистика переглядів сторінок Сайту, облік обсягу отриманої і переданої інформації. Компанія попереджає, що прийняті Користувачем заходи щодо запобігання допуску cookies на свій комп'ютер може негативно позначитися на його подальшій можливості перегляду Сайту.

3.3 Компанія має право вдаватися до послуг третіх осіб для збору інформації про Користувачів Сайту за допомогою файлів cookies з метою поліпшення Сайту і його сервісів.

 • 3.3.1 Компанія має право використовувати, встановлювати, застосовувати, передавати різні методи, сервіси, платформи зі збору даних користувачів, а також протоколи передачі статистичних даних, протоколи вимірювань і т.п.

3.4 Компанія використовує особисті дані Користувача у зв'язку з особливостями діяльності з надання послуг через Інтернет і застосовує їх для наступних цілей:

 • підтримки функціонування Сайту, як структурованого засобу надання послуг з розміщення та надання до загальнодоступного перегляду інформаційних матеріалів Сайту рекламного, комерційного та іншого характеру;
 • обчислення розміру оплати за окремі види послуг;
 • пошуку і аналізу причин можливих помилок і несправностей;
 • визначення та аналізу переваг і запитів користувачів при доступі до різних сторінок Сайту і модифікації на основі такого аналізу послуг, що надаються в сторону їх відповідності очікуванням і вимогам останніх;
 • інформування користувачів про послуги і нововведення Сайту;
 • надання Користувачеві маркетингових та інших пропозицій;
 • вирішення можливих суперечок і розбіжностей;
 • аналізу статистики відвідуваності сайту і оцінки інтересу до нього;
 • інших цілей, пов'язаних з удосконаленням роботи Сайту.

3.5 Компанія використовує різні інструменти захисту особистих даних Користувача від несанкціонованого доступу або розголошення. Разом з тим Компанія не дає гарантій і не несе відповідальності за дії третіх осіб, які здійснили неправомірний доступ до конфіденційної інформації про Користувачів, а також залишає за собою право використовувати та розголошувати окремі відомості з особистих даних Користувача у зв'язку з потенційними або виникли конфліктами і судовими розглядами, як і у випадках, якщо це буде необхідним для захисту прав, власності та безпеки режиму роботи інших користувачів.

3.6 Компанія залишає за собою право продавати, передавати в користування всю інформацію, що надійшла Компанії за допомогою Сайту, третім особам.

3.7 Доступ до особистих даних Користувача в тому числі мають:

 • особи, права та обов'язки яких по доступу до відповідної інформації встановлені законодавством України;
 • особи і організації, які здійснюють підтримку служб і сервісів Сайту в обсязі, необхідному для здійснення такої підтримки.

4. Обмеження відповідальності Компанії

4.1 Компанія не несе відповідальність за неправомірні дії інших користувачів або третіх осіб, за будь-які пошкодження обладнання або програмного забезпечення Користувача, що виникли в результаті використання Сайту, за відсутність можливості використовувати Сайт з причин, не залежних від Компанії, або проистекающим внаслідок грубого порушеннями Користувачами даного угоди та інших правил, передбачених на Сайті.

4.2 Ні в якому разі Туристична фірма не відповідає за шкоду, збитки або витрати, що виникли в зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання. Компанія також ні за яких умов не несе відповідальності за збитки (упущену вигоду), що виникли в результаті виходу з обігу Сайтом, втрати даних або в зв'язку з переглядом, використанням або роботою Сайту або його змісту. Деякі сторінки Сайту можуть містити технічні неточності і помилки. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Компанія не несе відповідальності за удосконалення Сайту, а також за нездатність поновлення інформації, яка зберігається на ньому.

4.3 Компанія ні за яких умов не приймає відповідальності будь-якого змісту за розміщення на Сайті незаконної, загрозливою, образливою, що дискредитує або непристойної інформації, або матеріалів, що порушують або зазіхають на права тієї чи іншої особи, включаючи будь-яку необмежену передачу даних, що заохочують або провокують поведінку, яке призвело б до кримінального злочину, дало б початок громадянської відповідальності або інакше порушило застосовується правову норму.

4.4 Так як розміщена на Сайті інформація в більшості випадків є інформацією рекламного характеру і надається для розміщення на Сайті третіми особами, Компанія не несе відповідальності за:

 • зміст і достовірність рекламних матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Сайту;
 • якість, безпеку, легальність послуг та товарів, що рекламуються, куплених або отриманих внаслідок використання рекламної інформації, що міститься на Сайті, їх можливу невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Користувача;
 • наслідки застосування отриманої Користувачем інформації або наслідки розміщення Користувачем належної йому інформації, в тому числі за будь-яку шкоду, заподіяну як матеріально, так і по відношенню до моралі та ділової репутації, за будь-які прямі і непрямі збитки, що виникли внаслідок використання Сайту;
 • способи використання Користувачами інформації, розміщеної на Сайті.

4.5 При виникненні проблем у використанні сайту, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Вами недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, будь ласка, зверніться до адміністрації сайту для того, щоб Компанія могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти , обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання своїх послуг будь-якому Користувачеві і клієнту Компанії, навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи Сайту. З метою вищевикладеного Компанія залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту користувачів, що створюють згідно з висновком Компанії, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або користувачів, які порушують вимоги Угоди.

4.6 Компанія не гарантує відсутність проблем і помилок при роботі Сайту, а також того, що неполадки будуть усунені. Користувач також повинен розуміти, що Компанія не може гарантувати відсутність вірусів чи інших деструктивних елементів у завантажуються через Сайт або доставлених через електронну пошту файлах. Користувач несе повну відповідальність за здійснення технологічних процесів і контроль, які відповідають його специфічним вимогам по точності вводяться і виведених даних, а також за підтримку і своєчасне оновлення засобів для відновлення втрачених даних.

4.7 Компанія не несе ніяких зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності щодо інформації, що розміщується Користувачами на Сайті, якщо немає домовленості про протилежне або відповідних вимог чинного законодавства України.

4.8 Компанія залишає за собою право не вступати в листування з Користувачами.

5. Положення про права інтелектуальної власності

5.1 Назва Сайту є зареєстрованим знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і охороняється чинним законодавством України, а також міжнародним законодавством.

5.2 Компанія не дозволяє використання логотипу Сайту третіми особами без письмового ліцензійного договору. Компанія не дозволяє використання логотипу Сайту ні на яких рекламних носіях, флаєрах або інших веб-сайтах.

5.3 Весь вміст сайту є власністю Компанії і охороняється правом інтелектуальної власності.

5.4 Сайт є об'єктом права інтелектуальної власності Компанії. Всі виключні майнові авторські права на сайт належать Компанії. Використання сайту Користувачами можливо строго в рамках Угоди і законодавства України про права інтелектуальної власності.

5.5 Будучи об'єктом авторського права Компанії, Сайт одночасно включає інформацію рекламного та іншого характеру, надану окремими Користувачами для розміщення на ньому у вигляді текстів, графічних зображень (ілюстрацій), слоганів, знаків для товарів і послуг та іншого. Компанія здійснює публікацію такої інформації відповідно до технічних вимог Компанії.

5.6 Разом з тим Користувач гарантує і несе всю відповідальність за дотримання авторських прав на надану їм для розміщення на сайті інформацію і відшкодовує Компанії все збитки, понесені останньою у випадку врегулювання претензій і спорів за участю третіх осіб, що виникли у зв'язку з порушенням Користувачем прав інтелектуальної власності на надану їм інформацію.

6. Порядок дії Угоди

6.1 Дана Угода вступає в силу при першому відвідуванні Сайту Користувачем і діє між Користувачем та Компанією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.

6.2 Компанія має право в будь-який час змінити цю Угоду та інші діючі на Сайті правила, які включають вимоги до змісту і умов публікації оголошень, без попереднього повідомлення Користувача.

6.3 Вступ в силу таких змін відбувається з моменту публікації зміненого тексту Угоди та інших правил на сторінках Сайту.

Згода Користувача на обробку його персональних даних не вимагає від інтернет-магазину Тесла, додаткових повідомлень при передачі його персональних даних третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

Беручи цю угоду, користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також мета збору, зберігання і обробки його персональних даних. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування і налаштування доступу до особистої інформації, а також вимагати від Компанії повного видалення його аккаунта і всіх персональних даних з бази даних Сайту.

Для зворотного зв'язку можна використовувати нашу поштову скриньку SALES@DK-PARTS.COM.UA